021-44325914 info@mahsafar.com

تور های ویژه

نظرسنجی

 

نظرشما در مورد وب سایت مه سفر؟


 
 

راه اندازی سایت اصلی مه سفر و لینک انجمن

طی هفته گذشته شاهد تغییراتی در روند ورود به سایت وانجمن گردشگری مه سفر بودیم.پس از مدتها بالاخره سایت مه سفر راه اندازی شد. فعالیت خودرا پس از چالشهای زیاد شروع نمود.در سایت اصلی شما می توانید با زدن لینک انجمن و بالعکس وارد سایت یا انجمن بشوید.

هدف از راه اندازی سایت اصلی مدیریت تبلیغات در محدوده گردشگری است امکانات ویژه این سایت کاربران را در ثبت  هتل ، آژانس و تور با یک اکانت کمک می کند.

 

نظر شما

عکس خوانده نمی شود